De Trinoom is een “Gezonde School”.

De Diemewei

Gezonde school2

 

In oktober 2013 werd bekend dat wij het landelijk vignet “Gezonde School” mochten ontvangen. Nicole van der Kraan heeft zich samen met Ellie Tonen ingespannen om dit vignet te verkrijgen op het gebied van hygiëne, sociaal emotionele ontwikkeling en “het schoolplein”. De Trinoom is erg blij met deze erkenning. Vrijdag 22 november heeft Nicole bloemen ontvangen voor haar gepleegde inspanningen. In het bijzijn van enkele kinderen hebben Nicole en Hans het vignet opgehangen op beide locaties.

Aan de werkgroep “Gezonde School” de taak om het landelijk vignet te behouden en uit te breiden met nieuwe prioriteiten.

Team de Trinoom.

 

 

 

Gezonde school1

De Brink