• De Trinoom

  De Trinoom

  De school onderscheidt zich met twee typen onderwijs.
 • De Trinoom

  De Trinoom

  De school beschikt over twee locaties.

 • De Trinoom

  De Trinoom

  Ouders hebben keuze uit jaarklasonderwijs en Montessorionderwijs

 • De Trinoom
 • Trinoom schoolgids
 • Ouderportaal en Nieuwsbrief
 • Nieuwe leerling
 • Aanvraagformulier Buitengewoon Verlof
 • De Trinoom

  Openbare Basisschool De Trinoom ligt centraal in de Wijchense wijken Kerkeveld en Huurlingsedam, en beschikt over twee locaties, aan weerszijden van een prachtig park. De school onderscheidt zich met twee typen onderwijs. Ouders hebben de keuze tussen jaarklasonderwijs en Montessorionderwijs. Mocht u een gedegen keus willen maken is het zeker de moeite waard om beide stromen goed te bekijken. Beide stromen werken nauw samen, vanuit de gedachte 'samen wat kan, apart wat moet'. Ondanks de grootte van de school weet De Trinoom het onderwijs en de sfeer toch kleinschalig te houden.

  Lees meer

 • Trinoom schoolgids

  In deze gids wordt informatie gegeven over het beleid, de werkwijzen en de afspraken die gehanteerd worden binnen onze school. Zaken over data en activiteiten vindt u op onze “Kalender” die tevens te koppelen is aan uw smartphone..

  Met deze schoolgids willen we u zo goed mogelijk informeren. Graag wensen wij, u, en uw kind(eren) een goede tijd op onze school de Trinoom. Namens alle teamleden

  Lees meer

 • Ouderportaal en Nieuwsbrief

  De nieuwsbrief wordt via Parnassys verstuurd, dus alle ouders /  verzorgers, die hun e-mail-adressen in Parnassys hebben staan, krijgen iedere vrijdag een nieuwsbrief.

  Verder vindt u de nieuwsbrief op onze website: klik hier

  Om naar het ouderportaal van Parnassys te gaan: klik hier

  Lees meer

 • Nieuwe leerling

  Als u uw kind op de Trinoom wil aanmelden, is het verstandig eerst één van onze open ochtenden te bezoeken. Wij organiseren iedere maand een open ochtend. Tijdens de open ochtend geven wij een rondleiding door de school. U kunt sfeer proeven en zien hoe wij met de kinderen werken.

  Uiteraard geven wij antwoord op al uw vragen. Het bezoeken van een open ochtend maakt het voor ouders makkelijker om een keuze voor een stroom te maken.

  U kunt de data van de open ochtenden vinden in de kalender(klik om te openen) van onze site.

  Lees meer

 • Aanvraagformulier Buitengewoon Verlof

  Voor het aanvraagformulier buitengewoon verlof: klik hier

   

   

  Als u om andere belangrijke redenen verlof wilt hebben voor uw kind, dient u dat tijdig bij de directeur van de school aan te vragen. U kunt dat niet regelen met de leerkracht van uw kind. De directeur bepaalt of hij uw kind verlof kan verlenen.

  Over het algemeen betreft het die dagen, waarvoor iedere werknemer ook verlof kan opnemen, bijvoorbeeld voor het bijwonen van huwelijk en begrafenissen en jubilea van directe verwanten.

  Hierna geven we een overzicht van redenen waarvoor u voor uw kind verlof kan vragen. Hiervoor maakt u gebruik van een formulier dat u kunt vinden in een bakje op de toog van de conciërge of op de website van de school: klik hier. Vergeet u niet om redenen voor het verzoek en eventueel stukken bij te voegen. U krijgt schriftelijk antwoord.

  Wanneer heeft uw kind recht op extra verlof? Een kort overzicht:

  -Bijwonen van het huwelijk van ouders, broers, zusters, en broers en zusters van de ouders: één dag;

  -Jubileum van het huwelijk van ouders of grootouders bij 12,5 , 25, 40, 50, 60 jaar: één dag;

  -Bezoek aan ernstig zieken in het gezin of de directe familie: tijdsduur in overleg;

  -Overlijden van iemand in het gezin of directe familie: tijdsduur in overleg;

  -Verzoeken voor verlof wegens bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling van de directeur.

  Lees meer

Trinoom laatste nieuws

Klachten over privacy

[Lees meer]

Start kinderraad Trinoom

Start kinderraad Trinoom

[Lees meer]

Klik hier voor het volledige nieuwsoverzicht

Jaarklas onderwijs

Jaarklas onderwijs

Het jaarklassensysteem is gefundeerd op het principe dat vooraf bepaalde vaardigheden per vakgebied aan het eind van het schooljaar bereikt moet zijn. Alle kinderen werken op het zelfde moment aan de zelfde werkjes, daarbij zitten kinderen in rijtjes zodat er een goede interactie met de leerkracht mogelijk is.

Lees meer

Montessori onderwijs

Montessori onderwijs

Binnen gestelde grenzen krijgen de leerlingen de vrijheid om zichzelf te ontwikkelen met montessori materiaal. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om samen te werken. Door (individuele)dag- en weektaken leren leerlingen al vroeg plannen en sluit de stof aan op de individuele ontwikkeling van het kind.

Lees meer

Waar de school voor staat

Waar de school voor staat

Openbare Basisschool De Trinoom ligt centraal in de Wijchense wijken Kerkeveld en Huurlingsedam, en beschikt over twee locaties, aan weerszijden van een prachtig park. De school onderscheidt zich met twee typen onderwijs. Ouders hebben de keuze tussen jaarklasonderwijs en Montessorionderwijs.

Lees meer

 • Home Logo Vensters
 • Home Logo Kans En Kleur
 • Home Logo De Brink
 • Home Logo Ggd
 • Home Logo Eerste Stap
 • Erkenningslogo NMV