site stats
Skip to main content

09 SEO-methode "Goed Gedaan"

Dit is een methode die de Sociale en Emotionele Ontwikkeling van de kinderen centraal stelt. Er zijn 16 thema’s die besproken worden in de klas. 

Door preventief bezig te zijn en vaardigheden op sociaal en emotioneel gebied eigen te maken, willen we de sfeer vertrouwd, veilig en plezierig houden.

  1. RUST IN DE SCHOOL

Bij het werken kan je soms buiten de klas werken. Ook dan praten kinderen en volwassenen zachtjes met elkaar. Zo storen we anderen niet.

  1. RESPECT

Je hebt respect voor elkaar en voor volwassenen in en buiten de school. Jij wilt ook graag zelf gerespecteerd worden.

  1. OP JE GEMAK

Je zorgt er voor dat een ander zich veilig en plezierig voelt buiten het schoolplein, op het schoolplein, in de school en in je eigen klaslokaal.

  1. ZORG VOOR MATERIAAL

Je bent zuinig op de schoolspullen, de spullen van een ander en op je eigen spullen. Je neemt alleen je eigen spullen mee naar huis, of je moet het anders hebben afgesproken.

  1. HOUDING NAAR ANDEREN

Je bent beleefd tegen volwassenen die in De Trinoom komen helpen, er te gast zijn of er stage lopen en natuurlijk ben je dat ook tegen je medeleerlingen.

  1. HELPEN

Je probeert andere kinderen te helpen of er in ieder geval voor te zorgen, dat die andere kinderen een fijne schooltijd hebben.