site stats
Skip to main content

29 Het rekenonderwijs op de Trinoom

Rekenen is een basisvaardigheid om je te kunnen redden in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan het omgaan met geld, tijd en procenten. Daarom heeft rekenen een belangrijke plek in ons lesprogramma.

Na een gedegen onderzoek  zijn we het schooljaar 2022-2023, in groep 3 t/m 8 gestart met een nieuwe rekenmethode: Pluspunt van de uitgeverij Malmberg. De methode is gebaseerd op de laatste didactische inzichten en resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van het hoofdfasemodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel, krijgen we de onderwijsbehoeften van alle kinderen inzichtelijk. Rekenproblemen kunnen we zo opsporen en ook sterke rekenaars hebben we goed in beeld. Zo kunnen we iedereen een zo’n passend mogelijk aanbod bieden. Pluspunt is een ‘hybride’ methode. Dit betekent dat deze methode papieren en digitale leermiddelen combineert.

Uitleg didactische inzichten rekenonderwijs

Op de Trinoom gebruiken we de papieren variant van Pluspunt. Wij bieden basislesmateriaal aan op papier met een aanvulling van digitale leermiddelen, zoals een digibordtool en oefensoftware voor de leerlingen. De kinderen werken met handzame leerwerkboeken en er zijn er veel optionele papieren materialen met extra oefenstof.

Lesopbouw

 Pluspunt maakt gebruik van gele en blauwe lessen, deze volgen elkaar op. In een gele les wordt een doel voor het eerst aangeboden. In de opvolgende blauwe les krijgen de kinderen een verdere instructie op dit doel, met soms een andere benadering of verdieping.

pluspunt_lessen-3.jpg

Bij bijna alle lessen is er aandacht voor het automaitseren van het eerder geleerde. Dit onderdeelis te vinden aan de achterszijde van een werkboekje en wordt conditietrainer genoemd. In iedere les werken leerlingen zelfstandig met de conditietraining. De conditietraining is bedoeld om basisvaardigheden te automatiseren en toetsdoelen te oefenen. De conditietraining is een programma dat de kinderen zelfstandig doorlopen en waaraan ze dus ook zelfstandig kunnen werken. De conditietraining is bedoeld om basisvaardigheden te automatiseren en toetsdoelen te oefenen. Dit gebeurt volgens de begrippen Speed en Power: Speed, het vlot rekenen, automatiseren en memoriseren van basisvaardigheden aan de hand van de bouwstenen uit de Pluspunt Rekenmuur. Het rekenmuurtje wordt van onderen af aan opgebouwd. Bij Power wordt gekeken of de leerling de som uit kan rekeken. 

 Evaluatie/ toets momenten

Binnen de methode zijn er 3 evaluatiemomenten: de peilingsles na 2 doelen, de bloktoets inclusief de tempotoets aan het einde van een blok en de half jaarlijkse toets (de supertoets). Na 2 doelen vindt de peilingsles plaats. De twee doelen van die week staan dan centraal. Nu wordt duidelijk of de kinderen de doelen van die week beheersen.  Per doel wordt het startniveau in week 3 bepaald. In week 3 gaan kinderen remediëren, herhalen en verrijken.

In blok 2 werken en oefenen de kinderen zelfstandig verder met deze doelen in de conditietraining. Aan het eind van blok 2 worden de doelen getoetst in de bloktoets. In de bloktoets worden de 4 doelen van het vorige blok getoetst. Een tempotoets maakt deel uit van de bloktoets. Per leerjaar zijn er 2 halfjaarlijkse toetsen die tijdens een parkeerweek kunnen worden afgenomen: de supertoetsen. De supertoets bevraagt alleen doelen die in de afgelopen periode zijn aangeboden.

De resultaten van de diverse blok- en supertoetsen zijn voor ouders zichtbaar in Parnassys.

Differentiatie & zorgverbreding in Pluspunt

Kinderen in groep 3, 4 en 5 hebben elke les de mogelijkheid om de 3-ster opdrachten, het moeilijkste niveau te behalen. Het startniveau is steeds voor alle leerlingen hetzelfde. Vanaf groep 6 bereidt Pluspunt de kinderen voor op het behalen van doelen op Fundamenteel; 1F, of het streefniveau; 1S. De werkwijze is zoals in de groepen 3, 4 en 5. Groep 6 kan worden gezien als een tussenjaar. Aan de hand van observaties en resultaten wordt gekeken op welk niveau leerlingen verder kunnen rekenen in groep 7 en 8. Het streven op de Trinoom is, dat zoveel mogelijk leerlingen blijven rekenen op het hoogste niveau 1S of daar naar toe werken.

Vanaf groep 7 zijn de werkboeken en de toetsen op het 1F niveau en op het 1S niveau. Er is een gezamenlijke instructie bij aanvang van de lessen voor alle kinderen. Kinderen werken daarna op een niveau wat het beste bij hun leerontwikkeling past. Kinderen die werken in het F/S-werkboek maken de toets op het 1F niveau. Kinderen die in het S/S+-werkboek werken, maken de toets op het S niveau. Het F/S -werkboek bereidt leerlingen met name voor op het eindniveau 1F, maar in iedere les is er de mogelijkheid om voor dat doel de instructie en verwerking op het hogere S niveau te maken. Pluspunt biedt voor de sterkste rekenaars een uitgewerkte compactingroute met aanvullende plusopdrachten.

Uitleg over referentieniveaus.

De enddoelen per leerjaar. (Hetgeen kinderen leren per leerjaar)

Voor leerlingen die de S-route volgen.

 Vanaf groep 7 kunnen leerlingen de F-route volgen. De einddoelen voor deze leerlingen zijn voor:

 

 

Thuis oefenen.

Er zijn diverse mogelijkheden om thuis rekenonderdelen te oefenen. Via een thuis inlog van Basispoort kunnen kinderen verder oefenen (te verkrijgen via de leerkracht)

  • in het digitale gedeelte van Pluspunt geheten Bingel.
  • In het programma Junior Cloud leerlingen
  • In het programma Muiswerk (thuis inlog te verkrijgen via de leerkracht)

Daarnaast zijn er diverse internetsites waarmee de rekenvaardigheid geoefend kan worden.