site stats
Skip to main content

Jaarklas - Directe instructie model EDI

Op de Trinoom werken we met het EDI-model. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie en kenmerkt zich door een stapsgewijze aanpak bij het aanleren van nieuwe leerstof, aangevuld met verschillende technieken. Het is een bewuste, doelgerichte manier van instructie geven waarbij de leerkracht voortdurend checkt of alle leerlingen de instructie begrijpen. Door het werken met het EDI-model zijn de leerlingen actief betrokken bij de les. Daarnaast zorgt EDI ervoor dar de lesstof aansluit bij wat leerlingen al weten. 

Het model kenmerkt zich door een aantal fases tijdens de les.

  • Activeren van voorkennis
  • Het formuleren van het lesdoel
  • Het instructie moment, de leerkracht doet voor a.d.h.v. een stappenplan
  • Begeleid inoefenen, waarbij de leerlingen actief worden betrokken
  • Kleine afsluiting, de leerkracht controleert of leerlingen het zelfstandig kunnen
  • Zelfstandige verwerking, leerlingen oefenen nu met opdrachten die aansluiten bij het lesdoel
  • Verlengde instructie, waarbij leerlingen die moeite hebben met het lesdoel worden ondersteund.
  • Verdiepende instructie, waarbij leerlingen worden uitgedaagd die meer aankunnen
  • Les afsluiting, waarbij een evaluatie plaats vindt met de leerlingen