site stats
Skip to main content

Jaarklas - Kiesbord

 Planning zelfstandigwerken Kiesbord + kieskast+weektaak.

Wij willen met zelfstandig werken bereiken dat kinderen leren plannen en ruimte hebben tot het maken van (vrije) keuzes. Onder zelfstandig werken verstaan wij: planbord (groep 1 t/m4), planner (groep 6 t/m 7) en agenda (groep 8). Vanaf groep 3 bevat dit het dagelijkse basiswerk, het extra werk en de kieskast.

De leerlingen van groep 3 en 4 geven op het planbord aan wanneer een taak af is (d.m.v. magneten weghalen). Dit is tevens de registratie voor de leerkracht.

De leerlingen van groep 5 t/m 7 hebben zelf een planner (standaard formulier) en de leerkrachten registreren zelf op een eigen formulier.(standaard formulier)

De leerlingen van groep 8 gebruiken een agenda, dit wordt tevens geregistreerd op een eigen formulier door de leerkracht.  In relatie tot de visie zelfstandig werken zijn ook in deze werkwijze de drie basisbehoeften terug te vinden: Relatie, Competentie en Autonomie. Relatie (de behoefte erbij te horen, deel uit te maken van de gemeenschap de Trinoom): Alle kinderen krijgen de kans om iedere week toe te komen aan de kieskast. Competentie (de behoefte iets te kunnen en daar erkenning en waardering voor te krijgen): Het plangedrag van kinderen wordt regelmatig besproken, en samen wordt gekeken of het al goed gaat, en of ze er nog wat begeleiding in nodig hebben. Zo ontwikkelen ze hun plangedrag en zal het gevoel van competentie toenemen. De werkjes uit de kieskast zo gekozen dat deze geheel zelfstandig gedaan kunnen worden en dat deze ook zelf gecorrigeerd kunnen worden. Autonomie (de behoefte om zelf iets te kunnen, zelfstandigheid te ontwikkelen en verantwoordelijkheid te krijgen): De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het inplannen van hun taken. Hier wordt wel in begeleid.