site stats
Skip to main content

Jaarklas - Groepen

Bij de kleutergroepen 1-2 werken we met heterogene groepen . De groepen 2 worden bij de overgang naar groep 3 zorgvuldig samengesteld. Bij het samenstellen van de groepen houden wij rekening met veel factoren. Denk hierbij aan: jongens/meisjes, vriendjes/vriendinnetjes, enz. Vanaf groep 3 zoveel mogelijk homogene groepen. Het streven is om de kinderen van groep 3 t/m 8 bij elkaar te laten zitten. 

                                                                                                               jaarklas groepen