site stats
Skip to main content

Dit is Montessori

In dit filmpje is prachtig getekend en verwoord hoe geweldig Montessori onderwijs is!

Met een kleine kanttekening dat op de Trinoom:

  • wordt gewerkt in twee jaargroepen i.p.v. drie;
  • er naast het Montessorimateriaal ook wordt gewerkt met enkele methodes (rekenen, spelling en begrijpend lezen);
  • deze vakken tussentijds worden getoetst, beoordeeld en zo nodig geremedieerd (m.u.v. spelling en begrijpend lezen, die worden alleen met Cito-toetsen getest);
  • we met spelling doelen werken: Naast de methode Spelling op Maat werken we met kaarten met spelling doelen erop. De kinderen hebben een overzicht in hun aftekenmapje waarop staat welke spellingregels ze extra moeten oefenen. Hier kunnen ze zelfstandig en op hun eigen niveau mee aan de slag.
  • kinderen in groep 8 af en toe huiswerk krijgen om zo te leren hoe daar mee om te gaan ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.