site stats
Skip to main content

Nederlandse Montessori Vereniging

De Montessoristroom van de Trinoom is op 24 mei 2019 bezocht door een auditteam van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).
Het auditteam heeft op basis van hun reflectieve notitie en uw hierop gebaseerde ontwikkelplan, een positief advies uitgebracht aan de auditcommissie van het netwerk 0-12 jaar van de NMV. De auditcommissie heeft vervolgens een voorgenomen besluit tot erkenning genomen dat door het dagelijks bestuur van de NMV is bekrachtigd.
De Trinoom is hiermee opnieuw erkend als Montessori-instelling voor de periode van 2020 - 2024