site stats
Skip to main content

Montessori Materiaal

Een belangrijk onderdeel in de leeromgeving van een Montessorischool zijn de leermiddelen, het "ontwikkelingsmateriaal" genoemd.
Door het werken met dit materiaal ontwikkelen de kinderen zichzelf. Daarom is er voor iedere ontwikkelingsfase ander materiaal. Over ontwikkelingsmateriaal zei Maria Montessori het volgende: "Het ontwikkelingsmateriaal biedt kinderen geen inhoud voor de geest, maar de ordening van die inhoud." Ook moderne methoden en materialen kunnen een bijdrage leveren aan de ordening van een (nieuwe) inhoud en kunnen daarom goed ingezet worden op onze Montessori school. Het Montessori materiaal moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kenmerken hiervan zijn:

  • Het materiaal moet uitnodigend zijn;
  • Het moet er aantrekkelijk uitzien.
  • Het is 'zelfcorrigerend',
  • Het moet duidelijk zijn wat er geleerd wordt.
  • Het materiaal bevat zo weinig mogelijk afleidende factoren.
  • En materialen moeten beperkt aanwezig zijn.

Dit is om verschillende redenen belangrijk:

  • Sociaal: kinderen moeten rekening houden met elkaar en wachten of samen werken.
  • Motivatie: ze zien anderen ermee werken.
  • Beslissen: het kind moet een keuze maken, het kan lang niet altijd doen wat een ander doet.