site stats
Skip to main content

Montessori - Kind en Leerkracht

De leerkracht helpt de kinderen zelf te werken. Maar dat betekent niet dat hij of zij alleen maar toekijkt.

  • Hij zorgt voor een uitnodigende, verzorgde en veilige omgeving, stimuleert de kinderen, biedt ze materiaal en leerstof aan.
  • Door de individuele benadering kent de leerkracht de zwakke en sterke punten van het kind en speelt daar op in. Hij observeert, registreert en toetst de leervorderingen en de ontwikkeling van de leerling, en past zijn aanpak aan op de resultaten.
  • Help mij het zelf te doen 'Mijn kind is niet geschikt voor het montessorionderwijs, want het heeft structuur nodig'. Soms hoor je dat ouders wel eens zeggen. Maar de vrijheid in een montessorigroep kan alleen maar bestaan dankzij een duidelijke structuur. En daar horen ook regels bij.

In de visie van Maria Montessori heeft elk kind onbewust een doel: het wíl groot worden. Dat moet het zelf doen. En daar heeft het vrijheid voor nodig, maar ook de hulp van de volwassenen in zijn omgeving.