Leden van de MR

De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders, deze worden gekozen door de ouders van de leerlingen en de leerkrachten. Leden die via een verkiezing zijn verkozen, blijven 3 jaar regelementair aan als MR lid. Na 3 jaar worden er opnieuw verkiezingen gehouden waarop leden zich na 3 jaar herkiesbaar kunnen stellen.

Er is altijd een gelijk aantal vertegenwoordigers van ouders en van leraren. De MR van de Trinoom heeft 8 leden. Dus 4 ouders en 4 leerkrachten. In onderstaand overzicht staan de huidige MR leden.

Vertegenwoordiging van Ouders

Vertegenwoordiging van leerkrachten

Marco Hefti (voorzitter) Monic Hermans (secretaris)
Elke Gijsbers ( 1e penningmeester) Lizette de Kleijn
Yvette Akkermans (plaatsvervangend voorzitter) Marieke Robben
Francien Mels Marianne Toonen (2e penningmeester)

 De MR wordt ondersteund door onze vaste notulist: Susan van de Wetering-Seferiadis.