site stats
Skip to main content

MR Agenda en verslagen

Hieronder vind u de Agenda's en de verslagen van de MR vergaderingen. De vergaderingen starten telkens om 19.30 uur. De vergaderingen vinden plaats in de lerarenkamer van het gebouw De Brink*. Omwille van de beperkte web ruimte staan hier alleen de verslagen van het lopende en de 2 voorafgaande jaren. Mocht u toch oudere verslagen willen inzien, dan zijn deze opvraagbaar bij het MR Secretariaat.

* Als nodig vinden de vergaderingen digitaal via Teams plaats.

Schooljaar 2023-2024

Schooljaar 2022-2023

Jaarverslag 2022-2023