site stats
Skip to main content

Trinoom Schoolgids

Beste lezer,

Voor u ligt de schoolgids van onze school.

In deze gids wordt informatie gegeven over het beleid, de werkwijzen en de afspraken die gehanteerd worden binnen onze school.
Zaken over data en activiteiten vindt u in het supplement: “De Kalender”. Die uitgave verschijnt aan het begin van elk schooljaar. Deze kalender kunt u terugvinden op onze website onder het tabblad kalener.l Meer informatie kunt u aantreffen in het schoolplan van De Trinoom. In het schoolplan worden beleidslijnen voor de komende jaren beschreven.

Ik weet zeker dat deze schoolgids ook voor u interessante informatie bevat. De Trinoom is een unieke basisschool in Wijchen. Op onze school heeft u de keuze uit twee onderwijsconcepten. Deze concepten worden stromen genoemd: de Jaarklasstroom en de Montessoristroom.

Met deze schoolgids willen we u zo goed mogelijk informeren.

Graag wensen wij, u, en uw kind(eren) een goede tijd op onze school de Trinoom.

Namens alle teamleden

De directeur

Cees Ebben