05 Uw kind verlaat de school, eerder dan eind groep 8

Eerder dan eind groep 8.

Door verschillende omstandigheden kan het gebeuren, dat uw kind onze school eerder verlaat dan aan het eind van groep 8. In al deze gevallen meldt u dat vertrek bij de leerkracht van uw kind en bij onze administratrice Janine Peters.

U geeft dan meteen de volgende gegevens door

-De datum van laatste schooldag op De Trinoom.

-Naam en adres van de nieuwe school.

-Bij verhuizing uw nieuwe adres.