site stats
Skip to main content

Theater De Wereld Beter Makers

Geschreven op: 14 maart 2024

Dinsdag 12 maart zijn  alle groepen 5 en 6 naar de voorstelling van De WereldBeterMakers, in ’t Mozaïek, geweest. Het Genootschap van de WereldBetermakers is een theatershow van Jochem van Gelder en Ron Bons die ze spelen voor kinderen van 8 tot 10 jaar. In de show gaan ze samen met de kinderen onderzoeken wat ze kunnen doen om hun wereld beter te maken.

Tijdens de show werd een cheque van € 250 overhandigd aan de leerlingen van groep M5/6a. Zij hadden het beste en meest concrete idee bedacht om hun wereld beter te maken. Dat geld mogen zij benutten om het idee uit te voeren.